Ψηφοφορίες
Διαβούλευση για τη ΣΒΑΑ
1 σχόλιο Από: 2019-07-22 Έως: 2019-09-30
Δήμος Τρικκαίων βρίσκεται στο στάδιο της εκπόνησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ώστε να υποβάλλει μια ολοκληρωμένη, συνεκτική και τεκμηριωμένη πρόταση στη βάση ενός συνολικού και μακροπρόθεσμου σχεδίου για το μέλλον της πόλης των Τρικάλων. Λίγα λόγια για… Τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη: Οι σύγχρονες πόλεις συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο κομμάτι του…
3+
Πως θα ήθελες να εξελιχθεί η πόλη μας ;
4 σχόλια Από: 2019-07-12 Έως: 2019-07-31
Ο Δήμος Τρικκαίων στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας της πόλης, έχοντας αναλύσει την υφιστάμενη κατάσταση των συνθηκών κινητικότητας και αφού αναγνώρισε τα προβλήματα της πόλης μέσω του του Δικτύου Εμπλεκομένων Φορέων κατά της διάρκεια της 1ης θεματικής διαβούλευσης, προέβει στην διαμόρφωση τρίων εναλλακτικών σενάριων για το μέλλοντικό…
4+