Αποφασίζουμε για τη γειτονιά μας

Ο Δήμος Τρικκαίων προσκαλεί τους κατοίκους της οδού Φειδίου, να ψηφίσουν ηλεκτρονικά και να αποφασίσουν, ποιος θα είναι ο χαρακτηρισμός του δρόμου:

  1. Αν θα είναι πεζόδρομος (οπότε δεν θα επιτρέπεται η στάθμευση κανενός οχήματος)
  2. Αν θα είναι κανονικός δρόμος (οπότε θα επιτρέπεται η στάθμευση και θα ισχύει κανονικά ο Κ.Ο.Κ.)

Η διαδικασία αφορά αποκλειστικά και μόνο τους κατοίκους της συγκεκριμένης οδού και όχι τους κατοίκους όλης της πόλης ή ακόμη και γειτονικών δρόμων. Ως κάτοικοι νοούνται όσων τα υδρόμετρα βρίσκονται στον συγκεκριμένο δρόμο.

Με τα υδρόμετρα μάλιστα θα γίνει και η ταυτοποίηση των στοιχείων των συμμετεχόντων, ώστε να μην ψηφίζουν άτομα εκτός οδού Φειδίου.

Τον αριθμό υδρομέτρου θα τον βρείτε στο λογαριασμό ύδρευσης - αποχέτευσης της ΔΕΥΑΤ.

Ο Δήμος Τρικκαίων ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλων των κατοίκων, ώστε με τη συνεργασία όλων, να υπάρξει το καλύτερο αποτέλεσμα για την κίνηση οχημάτων και τη στάθμευση στην περιοχή.

Το κάθε υδρόμετρο έχει το δικαίωμα να ψηφίσει μόνο μια φορά και ο χρήστης θα πρέπει να συνδεθεί με τα στοιχεία TAXISNET.

Σύνδεση με TaxisNET