Πως θα ήθελες να εξελιχθεί η πόλη μας ;
Από: 12 - Jul - 2019 Έως: 31 - Jul - 2019
5

Ο Δήμος Τρικκαίων στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας της πόλης, έχοντας αναλύσει την υφιστάμενη κατάσταση των συνθηκών κινητικότητας και αφού αναγνώρισε τα προβλήματα της πόλης μέσω του του Δικτύου Εμπλεκομένων Φορέων κατά της διάρκεια της 1ης θεματικής διαβούλευσης, προέβει στην διαμόρφωση τρίων εναλλακτικών σενάριων για το μέλλοντικό συστήμα κινητικότητας της πόλης.

Στην ουσία, τα σενάρια μελλοντικής κατάστασης έρχονται να περιγράψουν την προτεραιότητα που θα πρέπει να δοθεί στο σχεδιασμό του συστήματος αστικής κινητικότητας στην πόλη των Τρικάλων και να αποτελέσουν τον οδηγό για την προώθηση και εφαρμογή νέων μέτρων και υποδομών.

Η διαδικασία της αξιολόγησης διακρίνεται σε δύο ενότητες.

1η Ενότητα

Οι πολίτες αξιολογούν τα σενάρια με βάση τις βελτιώσεις που πιστεύουν ότι θα επιφέρει, κάθε ένα από αυτά, στο σύστημα κινητικότητας της πόλης αλλά και το πόσο εφικτό θεωρούν να εφαρμοστεί ένα τέτοιο σενάριο στην πόλη των Τρικάλων

2η Ενότητα

Οι πολίτες, χωρίς να δεσμεύονται από τις επιλογές τους στην 1η ενότητα, θα επιλέξουν ποιο από τα διαθέσιμα σενάρια, θεωρούν καλύτερο να εφαρμοστεί στην πόλη.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη ολοκληρωμένη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, είναι οι πολίτες που συμμετέχουν να γνωρίζουν τους στόχους που αναδείχθηκαν μέσα από τη διαδικασία αξιολόγησης του υφιστάμενου συστήματος κινητικότητας της πόλης και οι οποίοι θα πρέπει να επιτευχθούν μέσω του σεναρίου.

Οι στόχοι παρουσιάζονται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://svaktrikala.com/2019/07/03/β-συναντηση-με-το-δικτυο-φορεων-τησ-π/

Ποιο απο τα εξεταζόμενα σενάρια πιστεύετε ότι είναι το καλύτερο για την πόλη;

Από τη διαδικασία διαβούλευσης με του φορείς της πόλης και αξιοποιώντας τις καλές πρακτικές και εμπειρίες απο άλλε πόλεις, προέκυψε το παρακάτω διάγραμμα με τα προτεινόμενα σενάρια.

Ειδικότερα οι δείκτες αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν είναι:

 • Ποιότητα αέρα: Περιλαμβάνει την εκτίμηση για το επίπεδο εκπομπών αέριων ρύπων
 • Υγεία πολιτών: Ο δείκτης συνεκτιμά την επίδραση της επιλογής του μέσου μετακίνησης στην υγεία των πολιτών
 • Οδική ασφάλεια: Εκτιμά τη βελτίωση της ασφάλειας όλων των μετακινούμενων στο δίκτυο κινητικότητας
 • Κοινωνική Συνοχή: Εκτιμάται ο βαθμός με τον οποίο τα προτεινόμενα σενάρια συμβάλουν στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μετακίνησης μεταξύ των διαφορετικών κοινωνικών ομάδων και ομάδων μετακινουμένων της πόλης
 • Νέες τεχνολογίες: Η συμμετοχή και ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και καινοτόμων ιδεών για την κινητικότητα στα Τρίκαλα
 • Αποσυμφόρηση οδών: Εκτιμά κατά πόσο θα μειωθούν τα σημεία συμφόρησης εντός του οδικού δικτύου
 • Αστική ανάπλαση: Περιλαμβάνει εκτίμηση του επιπέδου αστικής αναζωογόνησης μέσω των προβλεπόμενων μέτρων

Προτεραιότητα στις καθαρές μορφές μετακίνησης με τη δυναμική αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και καινοτομιών

Το συγκεκριμένο σενάριο βασίζεται στην αξιοποίηση της εμπειρίας που έχει αποκτήσει ο Δήμος μέσα από την ενεργή συμμετοχή του σε ευρωπαϊκά προγράμματα με αντικείμενο τις καινοτόμες μορφές μετακίνησης αλλά και της τεχνογνωσίας που έχει αναπτύξει στο κομμάτι των έξυπνων συστημάτων και εφαρμογών για την εξυπηρέτηση των πολιτών.
Τα Τρίκαλα θα συνεχίσουν να επενδύουν σε ένα μέλλον με νέες τεχνολογίες οχημάτων, με κίνητρα και υποδομές προσαρμοσμένα στην παγκόσμια και ευρωπαϊκή πραγματικότητα για «καθαρές μεταφορές».

Οι τομείς εισαγωγής και αξιοποίησης των έξυπνων συστημάτων αφορούν:

 • Τη διαχείριση της στάθμευσης,
 • Τη βέλτιστη οργάνωση της αστικής συγκοινωνίας με αλγόριθμους διευθέτησης κυκλοφορίας και φωτεινής σηματοδότησης προσαρμοζόμενους στη ζήτηση
 • Την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο των πολιτών με σύγχρονα συστήματα τηλεματικής και ψηφιακών εφαρμογών :
  • για τις κυκλοφοριακές συνθήκες στο οδικό δίκτυο,
  • για τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς και τους εκτιμώμενους χρόνους άφιξης
  • τα διαθέσιμα μέσα μετάβασης στον προορισμό και την πλέον συμφέρουσα επιλογή από άποψη χρόνου, κόστους και υγείας
 • Την προμήθεια και κυκλοφορία οχημάτων τεχνολογίας χαμηλών εκπομπών και αυτόνομης (driverless) πλοήγησης σε συνδυασμό με τη δημιουργία των απαραίτητων υποστηρικτικών δομών για τη λειτουργία τους. (σταθμοί φόρτισης, αποκλειστικές λωρίδες κ.ά..)
 • Την προμήθεια και κυκλοφορία οχημάτων τεχνολογίας χαμηλών εκπομπών και αυτόνομης (driverless) πλοήγησης σε συνδυασμό με τη δημιουργία των απαραίτητων υποστηρικτικών δομών για τη λειτουργία τους. (σταθμοί φόρτισης, αποκλειστικές λωρίδες κ.ά..)

Σημείωση: Τα αναγραφόμενα ενδεικτικά μέτρα αφορουν τον τομέα βαρύτητας του εξεταζόμενου σεναρίου. Δεν σημαίνει οτι το τελικό σχέδιο θα αγνοήσει τους άλλους τομείς κινητικότητας και τα προβλήματα τους.

Περισσότερο χώρο στις ήπιες μορφές μετακίνησης και θα αναβαθμίζει την κίνηση πεζών και ποδηλάτων

Η πόλη των Τρικάλων διαθέτει τόσο το ανάγλυφο όσο και το μέγεθος που επιτρέπουν τη διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών για τη μετακίνηση πεζών και ποδηλάτων. Το γεγονός αυτό ενισχύεται και από την ήδη θετικά διαμορφωμένη κουλτούρα μετακίνησης των πολιτών, σημαντική μερίδα των οποίων επιλέγει τις ήπιες μορφές κινητικότητας για τις καθημερινές του μετακινήσεις.

Το εξεταζόμενο σενάριο έρχεται να ενισχύσει και να αναβαθμίσει αυτό το χαρακτηριστικό της πόλης, με τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών και υποδομών που προωθούν την άνετη και ασφαλή μετακίνηση των πεζών και των ποδηλατιστών.

Η βελτίωση και αναβάθμιση των συνθηκών ήπιας μετακίνησης θα επιτευχθεί με τη δημιουργία υποδομών που θα προσφέρουν περισσότερο χώρο στον πεζό και ποδηλάτη με:

 • Δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων που θα συνδέουν στρατηγικά σημεία της πόλης που γεννούν και έλκουν μεγάλο αριθμό μετακινήσεων (σχολεία, εμπορικές περιοχές κ.ά.).
 • Ποιοτική αναβάθμιση των υφιστάμενων πεζοδρόμων, πεζοδρομίων και ποδηλατοδρόμων προκειμένου να πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και προσβασιμότητας
 • Αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις και προμήθεια αστικού εξοπλισμού κατά μήκος πεζοδρόμων, δικτύων πεζοδρομίων και ποδηλατοδρόμων που θα βελτιώνουν την ελκυστικότητα αλλά και το αίσθημα ασφαλείας των διαδρομών (οδοφωτισμός, έργα πρασίνου, εξοπλισμός ανάπαυσης)
 • Αποτελεσματική σήμανση και ενημέρωση για τις διαθέσιμες διαδρομές πεζών και ποδηλατιστών, τον απαιτούμενο χρόνο μετάβασης, καθώς και των δραστηριοτήτων που εντοπίζονται κατά μήκος των συγκεκριμένων διαδρομών

Σημείωση: Τα αναγραφόμενα ενδεικτικά μέτρα αφορούν τον τομέα βαρύτητας του εξεταζόμενου σεναρίου. Δεν σημαίνει οτι το τελικό σχέδιο θα αγνοήσει τους άλλους τομείς κινητικότητας και τα προβλήματα τους.

Έγγραφα exofyllo
pdf 212 KB
01_ISXYOYSA_zoe
pdf 2 MB
02_PROTEINOMENI_zoe
pdf 4 MB
Εξωτερικά Βίντεο Βίντεο 1 Βίντεο 2
Προτεραιότητα στην αποδοτικότερη κυκλοφορία οχημάτων μέσω της καλύτερης διαχείρισης της κυκλοφορίας, της αστυνόμευσης και της οργάνωσης των εμπορευματικών μεταφορών

Το σενάριο προσβλέπει στη βελτίωση των ροών της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας με μέτρα που επικεντρώνονται στη βελτίωση του χρόνου διαδρομής των οχημάτων, στην επέκταση του οδικού δικτύου, στην αύξηση της μέσης ταχύτητας κίνησης των οχημάτων και στην αύξηση της χωρητικότητας των οδών προς όφελος της μηχανοκίνητης κυκλοφ ρίας. Σημαντικό βάρος στην διαδικασία έχει η ενεργή και αποτελεσματική αστυνόμευση.

Η προσέγγιση του συγκεκριμένου σεναρίου περιλαμβάνει μέτρα κυρίως βραχυχρόνιας επίλυσης των προβλημάτων του συστήματος κινητικότητας που θα οδηγήσει σε αύξηση της χρήσης των Ι.Χ. και συμβαδίζει και με τις προσεγγίσεις των παραδοσιακών κυκλοφοριακών μελετών.

Ενδεικτικά μέτρα αυτού του σεναρίου είναι:

 • Η επέκταση του οδικού δικτύου και διάνοιξη νέων οδών
 • Η βελτίωση της στάθμευσης με υποδομές σε χώρους εκτός οδού (πάρκινγκ)
 • Η δημιουργία θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης παρά την οδό
 • Δημιουργία θεσμοθετημένων θέσεων φορτοεκφόρτωσης και συγκεκριμένου ωραρίου
 • Εφαρμογές συστημάτων παρακολούθησης και διαχείρισης της κυκλοφορίας (παρακολούθηση κυκλοφορίας, δυναμική σηματοδότηση, πίνακες μεταβλητών μηνυμάτων κ.ά..)

Σημείωση: Τα αναγραφόμενα ενδεικτικά μέτρα αφορουν τον τομέα βαρύτητας του εξεταζόμενου σεναρίου. Δεν σημαίνει οτι το τελικό σχέδιο θα αγνοήσει τους άλλους τομείς κινητικότητας και τα προβλήματα τους.

Είσαι κάτοικος της Πόλης των Τρικάλων (εντός του περιφερειακού)
Έχετε συμμετάσχει στην έρευνα μετακινήσεων που έγινε στην πόλη των Τρικάλων τον Μάιο- Ιούνιο
Γνωρίζω τους στόχους του ΣΒΑΚ;
Εάν τα τελικά μέτρα που θα επιλεγούν για το ΣΒΑΚ Δήμου Τρικκαίων, πέρα από τις βασικές ανάγκες της πόλης, δώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα σε μέτρα σύμφωνα με τις προοπτικές εξέλιξης που περιγράφονται στο Σενάριο Α, τι αντίκτυπο θεωρείτε πως θα έχει ένα τέτοιο σενάριο στις συνθήκες μετακίνησης στην πόλη;
Ποσο εύκολο θεωρείτε να εφαρμοστεί το Σενάριο Α στην πόλη των Τρικάλων;
Εάν τα τελικά μέτρα που θα επιλεγούν για το ΣΒΑΚ Δήμου Τρικκαίων, πέρα από τις βασικές ανάγκες της πόλης, δώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα σε μέτρα σύμφωνα με τις προοπτικές εξέλιξης που περιγράφονται στο Σενάριο Β, τι αντίκτυπο θεωρείτε πως θα έχει ένα τέτοιο σενάριο στις συνθήκες μετακίνησης στην πόλη;
Πόσο εύκολο θεωρείτε να εφαρμοστεί το Σενάριο Β στην πόλη των Τρικάλων;
Εάν τα τελικά μέτρα που θα επιλεγούν για το ΣΒΑΚ Δήμου Τρικκαίων, πέρα από τις βασικές ανάγκες της πόλης, δώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα σε μέτρα σύμφωνα με τις προοπτικές εξέλιξης που περιγράφονται στο Σενάριο Γ, τι αντίκτυπο θεωρείτε πως θα έχει ένα τέτοιο σενάριο στις συνθήκες μετακίνησης στην πόλη;
Ως πολίτης των Τρικάλων, θα ήθελα η πόλη μου τα επόμενα χρόνια να αποκτήσει ένα σύστημα αστικής κινητικότητας που θα είναι ευρέως γνωστό πως δίνει:
Σε περίπτωση που δεν προτιμάτε κανένα σενάριο. Θα προτιμούσα
Σχόλια (5)

Πολύ ωραίο ερωτηματολόγιο

1+

Περισσότερος χώρος στους ποδηλάτες! Είμαι πολύ χαρούμενος! 

1+

Δε νομίζω ότι το τρίτο σενάριο είναι και πολύ ρεαλιστικό.

0

Τι εννοείτε να εφαρμοστεί; απο τους πολίτες πόσο εύκολα θα το δεχτούν ή απο το δήμο αν μπορεί να το εφαρμόσει στις ανάγκες αλλά και τις δυνατότητες που επιτρέπουν οι παρούσες συνθήκες; Για το σενάριο Α κρατώ πολλές επιφυλάξεις αφού ήδη οι μετακινήσεις καλύπτονται ικανοποιητικά  απο επιλογές που αναπτύσσονται στα Β και Γ σενάρια και που εκεί εντοπίζονται τα περισσότερα προβλήματα. Άλλωστε για το σενάριο Α η τεχνολογική ανάπτυξη θα μας προσφέρει απλόχερα όλες τις λύσεις, μέσα απο ιδιωτικές πρωτοβουλίες, που ο δήμος θα ξοδέψει πόρους για να βελτιώσει, στερώντας λύσεις απο την βελτίωση του οδικού δικτύου των ποδηλατών, των πεζών και των Ι.Χ. αυτοκινήτων. Οι υποδομές είναι αυτές που μένουν για να μαρτυρούν διαχρονικά το έργο κάθε τοπικής διοίκησης.

0

Ασκήσεις επί χάρτου και τίποτα άλλο!Πάντως, ωραία είναι μόνο εκείνα τα πράγματα που εμπνέονται από την τρέλα και γράφονται με την λογική και εδώ δεν διαγιγνώσκω τίποτα από αυτά.

0
Για να σχολιάσετε πρέπει να συνδεθείτε